Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Od  6 lutego do 2 marca 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, planuje przeprowadzenie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nabór wniosków w ramach Działania 8.2 „Wspieranie Wdrażania  Elektronicznego typu B2B”.

Dofinansowanie uzyskają projekty  o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Przedsiębiorca musi realizować umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć m.in.

  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;
  • zakup nowych środków trwałych;
  • zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich;
  • zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Można uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w wysokości maksymalnie 60 % dla średnich przedsiębiorców i 70 % dla mikroprzedsiębiorstw lub małych przedsiębiorców – kwota nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 2 milionów złotych.

Więcej informacji na stronie http://poig.parp.gov.pl/

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 04-01-2012 10:00
Przewiń do góry