Ogłoszenie wyników o otwartych konkursach ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wynikach przeprowadzonych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2018 r

I.

Dąbrowa, 2018-02-16

OR.524.1.2018

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Gminy Dąbrowa w 2018r. ogłoszonego 8 stycznia 2018r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2018 roku został:

Caritas Diecezji Opolskiej

45-010 Opole ul. Szpitalna 5a,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 150 000zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełniająca wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiła ww. organizacja, w związku z powyższym oferta ta zostały wybrana do realizacji powyższego zadania.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja


II.

Dąbrowa, 2018-02-16

OR.524.2.2018

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa w 2018r. ogłoszonego 8 stycznia 2018r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2018 roku zostały

„Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 15 000zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełniająca wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiła ww. organizacja, w związku z powyższym oferta ta zostały wybrana do realizacji powyższego zadania.

Wójt Gminy

/-/ Marek LejaIII.

Dąbrowa, 2018-02-16

OR.524.3.2018

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2018r. ogłoszonego 8 stycznia 2018r.

Wykonawcami zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2018 roku zostali:

  • Opolski Klub Taekwon-do

45-765 Opole ul. Skłodowskiej-Curie 40

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000 zł

  • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 120 000 zł.

  • Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa

49-120 Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 2C

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferty spełniające wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiły ww. organizacje, w związku z powyższym oferty te zostały wybrane do realizacji powyższego zadania.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 16-02-2018 08:37
Przewiń do góry