Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Karczowie odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

1.   Sprawy regulaminowe:

       a) otwarcie sesji,

       b) stwierdzenie prawomocności obrad,

       c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

3.   Dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2012 r.

4.   Określenie wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa.

5.   Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016.

6.   Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

7.   Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.

8.   Zmiana budżetu gminy oraz zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

9.   Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

10.    Uchwalenie wieloletnie prognozy finansowej.

11.    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2012.

12.    Skarga na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

13.    Interpelacje radnych.

14.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

15.    Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 23-12-2011 10:12
Przewiń do góry