Klub Seniora w Dąbrowie otwarty!

W piątek 19 stycznia z udziałem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego pana Mieczysława Wojtaszka, władz gminy a przede wszystkim naszych seniorów odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora.

Po przywitaniu gości i przemówieniach, Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja oraz Dyrektor Opolskiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego pan Mieczysław Wojtaszek waz z sołtysem wsi Dąbrowa panią Elżbietą Mojzyk, przedstawicielem seniorów panią Wiesławą Zarwańską oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej panią Marzeną Nowak dokonali uroczystego otwarcia poprzez  przecięcie symbolicznej  wstęgi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów co potwierdza potrzebę integrowania się osób starszych w środowisku.  Spotkanie uatrakcyjnił występ młodej i utalentowanej skrzypaczki Pauliny Kijowskiej, mieszkanki gminy Dąbrowa, która zagrała kilka znanych utworów muzycznych.

Zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i piątek od 12:00 do 18:00. Zajęcia prowadzić będzie pani Roksana Odziomek, a bezpośrednią opiekę nad klubem Seniora pełni Ośrodek Pomocy Społecznej i pani kierownik Marzena Nowak.
Klub Seniora został sfinansowany z budżetu gminy Dąbrowa przy dofinansowaniu z rządowego programu "Senior +". W 2017 r. Urząd Gminy w Dąbrowie złożył wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior +” na lata 2015-2020. Koszt realizacji zadania ogółem wyniósł 300.030,22 zł. W tym środki własne w wysokości 150.065,84 zł. i z dotacji budżetu państwa 149.964,38 zł.  Klub seniora w Dąbrowie to  jeden z trzech Klubów Seniora, który został oddany do użytku w tym roku w województwie opolskim.
W maju po remoncie elewacji, wybudowaniu parkingu i uporządkowaniu terenu wokół budynku nastąpi uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej.


Data publikacji: 22-01-2018 14:26
Przewiń do góry