Sesja Rady Gminy

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2018.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2018.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2018.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa na rok 2018.
 6. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dabrowa na 2018 rok.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 19-01-2018 09:35
Przewiń do góry