KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Odniesienie dotyczy ostrzeżenia nr 62 wydanego o godz. 21:42 dnia 29-11-2017
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Obszar woj. opolskie sub. południowy
Przewidywany rozwój zjawisk Opady śniegu w ciągu 2-3 godzin obejmą cały subregion i zgodnie z ostrzeżeniem będą
występowały do godzin wieczornych.
Stan obserwowany Obecnie opady śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym występują na wschodzie subregionu.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów
detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Janusz Zieliński
Godzina i data wydania godz. 09:32 dnia 30.11.2017
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Opublikował(a): 
Data publikacji: 30-11-2017 12:06
Przewiń do góry