Ministerialne wyróżnienie dla pani kierownik OPS w Dąbrowie

21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie wyróżnienie za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej odebrała pani Marzena Nowak - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Takie nagrody i wyróżnienia indywidualne otrzymało tylko 10 osób z całej Polski. Serdecznie gratulacje i najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników dąbrowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składają Przewodniczący Rady Kazimierz Wojdyła i Wójt Gminy Marek Leja

Pani Marzena Nowak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie – otrzymała wyróżnienia za działania na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu poprawę jakości i efektywności realizowanych zadań.

Pani Marzena Nowak od czterech lat pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, w którym wcześniej pracowała jako pracownik socjalny. Od lat zajmuje się problemami rodziny, poświęcając temu zagadnieniu także swój prywatny czas – jest liderem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Jest także Pełnomocnikiem do Spraw Profilaktyki Alkoholowej, Przewodniczącą Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Reprezentuje gminę Dąbrowa w zakresie działań pomocy społecznej w Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Panią Marzenę Nowak cechuje ogromne zaangażowanie, umiejętność skutecznego nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami ( np. ze Stacją Opieki Caritas Diecezji Opolskiej, Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu). Dzięki dużej empatii, umiejętnościom motywacji innych do podejmowania działań, cieszy się zaufaniem współpracowników i klientów Ośrodka. Lubi wyzwania i w swojej pracy wykorzystuje wszelkie szanse na wcielenie w życie nowatorskich rozwiązań, w czym pomaga jej nieustanne dokształcanie  się poprzez udział m. in. w sympozjach, konferencjach i szkoleniach. Skutecznie wykorzystuje środki unijne, wprowadza także niemal wszystkie projekty proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  np. „Maluch”, „Bliżej rodziny i dziecka”.

Dzięki wszechstronności, kreatywności, przedsiębiorczości i rzetelności Pani Marzena Nowak przyczynia się do rozwoju Gminy Dąbrowa. 

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 22-11-2017 13:23
Przewiń do góry