Sesja Rady Gminy

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Skarga na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 4. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 25-10-2017 09:54
Przewiń do góry