Program zdrowotny dla mieszkańców. Harmonogram prowadzonych badań w sołectwach

 
W trosce o zdrowie naszych mieszkańców gmina przystąpiła do programu pn. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!”

Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

Na terenie gminy I etap programu (badania przesiewowe) będą realizowane w placówkach szkolnych, przedszkolnych oraz na świetlicach wiejskich.

Aby badania mogły być przeprowadzone koniecznym jest wypełnienie ankiety i dodatkowo zgoda rodziców w przypadku dzieci do lat 18.

W tym celu wszystkie dzieci w szkołach i rodzice w przedszkolach otrzymają od opiekunów klas/grup kwestionariusz. Ankiety, które wrócą do wychowawcy zostaną przekazane firmie (Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie) i zabezpieczone jako dokumentacja medyczna, a dziecko będzie mogło przystąpić do badania w zaplanowanym terminie.  

Badanie dzieci potrwa nie więcej niż 30 sekund i nie wymaga zdejmowania ubrań.

Kolejnym krokiem w projekcie jest umożliwienie bezpłatnego korzystania przez osoby wyselekcjonowane
w drodze badań  z opieki dietetyka, diabetologa, psychologa i fizjoterapeuty.

Osoby dorosłe w przedziale 45-65 r.ż zachęcamy również do wzięcia w udziału w programie poprzez osobiste stawiennictwo we wskazanych poniżej obiektach szkolnych/świetlicowych, w wyznaczanych poniżej terminach.

Projekt powstał z inicjatywy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i przy współpracy
z partnerem – firmą Diabetica Sp. z o .o. z siedzibą w Nysie oraz  Zarządem Województwa Opolskiego.

Osoba do kontaktu ze strony urzędu gminy: Katarzyna Gołębiowska-Jarek (tel. 77 464 1010 wew. 202)

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

Dla uczestników poszczególnych etapów Projektu wszelkie formy wsparcia i działania są nieodpłatne. Udział jest całkowicie dobrowolny. Wystarczy chęć wzięcia udziału w projekcie.

I etap Programu to badania przesiewowe obejmujące wypełnienie ankiety (imiennej) na temat odżywiania się, ruchu i sytuacji materialnej, obliczenie wskaźnika BMI na podstawie badania masy ciała i wzrostu oraz ewentualne skierowanie na darmowe badanie stężenia glukozy we krwi u osób z ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

II Etap Programu to opieka multikomponentowa dla uczestników wybranych na podstawie badań przesiewowych obejmująca między innymi indywidualne spotkania z dietetykiem, diabetologiem, psychologiem czy fizjoterapeutą. Każdy z uczestników tego etapu będzie miał opracowaną indywidualną dietę oraz zestaw aktywności ruchowych. Uczestnik będzie oceniany pod kątem składu masy ciała oraz parametrów z badania przesiewowego. W przypadku wykrycia cukrzycy skierowany zostanie do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

III Etap Programu równolegle z pozostałymi obejmuje działania informacyjno - edukacyjne w postaci działań dla ogółu mieszkańców regionu. Na zajęcia te składać się będą zajęcia na basenach, Orlikach, w ramach pikników edukacyjnych, warsztatów gotowania itp. Wszystkie te formy zajęć również finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

IDEĄ PROGRAMU JEST:

Poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez  przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno –zdrowotnej oraz  wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

Etap I badania przesiewowe i ankietowe dzieci  6-18 r.ż. i dorosłych 45-65 r.ż.
Selekcja osób z czynnikami ryzyka  chorób cywilizacyjnych,
Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie uświadamiania zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania,
Etap II Multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.

KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

•Świadoma społeczność lokalna
•Bezpłatna, specjalistyczna opieka nad osobami zagrożonymi otyłością i cukrzycą
•Bezpłatne uczestniczenie w imprezach edukacyjno –sportowych
•Podniesienie kompetencji personelu instytucji gminnych

 

HARMONOGRAM WIZYT:
 

23.10.2017 – poniedziałek

Zespół Szkół w Chróścinie od godz. 8:10

Przedszkole w Chróścinie od 12:15

Badanie dorosłych w Zespole Szkół w Chróścinie od godz. 14.00 do 18.00

 

24.10.2017 – wtorek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku od godz. 8:20

Przedszkole w Naroku od godz. 9:00

Badanie dorosłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku od godz. 14.00 do 18.00

 

25.10.2017 – środa

Zespół Szkół w Dąbrowie od godz. 8:10

Przedszkole w Dąbrowie od godz. 9:00

Oddział Przedszkolny w Prądach od godz. 10:30

Badanie dorosłych w Zespole Szkół w Dąbrowie od godz. 14.00 do 18.00

Badanie dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Prądach od godz. 14:00 do 18:00

 

26.10.2017 – czwartek

Publiczne Gimnazjum w Żelaznej od godz. 9:00

Przedszkole w Żelaznej od godz. 9:00

Przedszkole w Karczowie od godz. 10:00

Badanie dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej od godz. 14:00 do 18:00

Badanie dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Karczowie od godz. 14:00 do 18:00

 

27.10.2017 – piątek

Badanie dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Jamce od godz. 14:00 do 18:00

Badanie dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Niewodnikach od godz. 14:00 do 18:00

Badanie dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Skarbiszowie od godz. 14:00 do 18:00

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 18-10-2017 13:32
Przewiń do góry