Informacja dla właścicieli czworonogów

Każdy właściciel psa wie, że posiadanie czworonoga to mnóstwo radości, ale też obowiązków. Niestety nie każdy pamięta, że jednym z nich jest usuwanie nieczystości po swoim pupilu. Należy pamiętać, że odchody są nie tylko mało estetyczne, ale przede wszystkim groźne dla zdrowia. Najbardziej narażone są dzieci. Badania wykazały, że skażenie na ponad połowie placów zabaw i boisk zagraża zdrowiu i może prowadzić do chorób układu pokarmowego a nawet uszkodzeniu wątroby i nerek. Psie nieczystości wraz z wodami opadowymi wsiąkają w glebę zanieczyszczając wody gruntowe.

Choć nie istnieją ogólnopolskie przepisy, które regulowałby tą kwestię, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odsyła nas do przepisów prawa miejscowego. Gmina Dąbrowa ma podjętą uchwałę, z treścią której można się zapoznać wchodząc na BIP Gminy Dąbrowa (Uchwała nr XXXII/222/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. Rady Gminy Dąbrowa). W treści tej uchwały znajdziemy przepisy dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe m. in., że:

  • właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, nie pozostawianie ich bez dozoru, zabezpieczenie posesji w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niej,
  • utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach,
  • właściciel ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej, że na posesji znajduje się zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
  • w miejscach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast grupa uznawana za agresywną również w kagańcu,
  • opiekunowie czworonogów są zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. 
Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 06-10-2017 12:23
Przewiń do góry