Działka na sprzedaż

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej  w Mechnicach ul. Aleja Róż.

Jest to działka nr 693/225 z mapy 3 o pow. 0,0743 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00076324/5.

Cena wywoławcza wynosi : 78.720 zł, w tym należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r.  godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 18 listopada 2011 r.  Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 18 listopada 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Jest to działka niezabudowana w kształcie prostokąta,przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położona przy drodze gruntowej. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : E, W, K.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 18-10-2011 11:48
Przewiń do góry