Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 22 września 2011 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

      1)      Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji,

b)    stwierdzenie prawomocności obrad,

c)     przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

      2)      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

      3)      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

      4)      Nadanie nazw ulicom w Mechnicach.

      5)      Wystąpienie do Zarządu Powiatu Opole w przedmiocie zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204O.

      6)      Zmiana Statutu Gminy Dąbrowa.

      7)      Przystąpienie do realizacji projektu.

      8)      Przystąpienie do realizacji projektu.

      9)      Udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu dla Gminy Lubsza, powiat brzeski, poszkodowanej na skutek gradobicia jakie  dotknęło tereny gminy we wrześniu 2011 roku

   10)   Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

   11)   Interpelacje radnych.

   12)   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

   13)   Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 19-09-2011 11:58
Przewiń do góry