Sprzedaż działek w Naroku

Dąbrowa, 31 lipca 2017 r.

MG.6840.1.2.2017

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

 

I przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00089705/4

Poz. 1 Działka nr 478/3 o pow. 0,0992 ha, z mapy 5

Poz. 2 Działka nr 478/6 o pow. 0,0997 ha, z mapy  5

Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  2 jest przedmiotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane  przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr  98/13, 99/13 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz wydzielenie drogi wewnętrznej.

Działki znajdują się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi  w 1997 roku.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 26 000 zł, Poz. 2 – 26 000 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 września 2017 r. Poz.1 o godz. 900, Poz. 2 o godz. 930 w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

Poz. 1 – 2 600 zł, Poz. 2 – 2 600 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 11 września 2017 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 11 września 2017 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56  pokój 104, tel. 77 4641010 wew. 204.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 03-08-2017 09:40
Przewiń do góry