Atrakcyjne działki na sprzedaż

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie,  dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OP1O/00076461/7

 

Poz. 1

Działka nr 215/8 z mapy 2 o pow. 0,1090 ha  – cena wywoławcza 65.000 zł netto

Poz. 2

Działka nr 215/9 z mapy 2 o pow. 0,1082 ha  – cena wywoławcza 64.000 zł netto

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 21 października  2011 r. ,dla działki określonej w poz. nr 1 o godz. 900, dla działki opisanej w poz. nr 2 godz. 930  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.


Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 17 października 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 17 października 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, położone przy ul. Stokrotki. Działki położone są na obrzeżu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gruntów użytkowanych rolniczo. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, kanalizacja sanitarna, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E,W.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 33/09, 50/09 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 14-09-2011 11:07
Przewiń do góry