Plantatorzy kukurydzy ! !

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin I Nasiennictwa ostrzega plantatorów kukurydzy zwyczajnej o niepożądanym agrofagu: omacnicy prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć  po przeprowadzeniu obserwacji.

Lot motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.

Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około 7-15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy 3-4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem).

W rejonach corocznego, licznego występowania tego szkodnika, stwierdzenie pierwszego motyla  i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu 7-10 dni pierwszego zabiegu zwalczającego, zaś w rejonach mniejszej liczebności szkodnika, stwierdzenie 5 larw na 10 roślinach lub 6-8 złóż jaj na 100 roślin.

Stwierdzenie 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej na kiszonkę w roku poprzednim stanowi również próg zagrożenia, który powinno się uwzględniać przy planowaniu walki ze szkodnikiem w roku bieżącym.

Ograniczyć występowanie szkodnika można także pośrednio poprzez:

  • rozdrobnienie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych,
  • niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach
  • prawidłowy płodozmian
  • zrównoważone nawożenia azotem.

Szczegóły na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Omacnica prosowianka

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 28-07-2017 08:44
Przewiń do góry