Wybory Sołtysa w Siedliskach

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Siedliska

Wójt Gminy Dąbrowa  wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa, Siedliska i Niewodniki serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 2 lipca 2017 roku o godz. 16:00

świetlicy wiejskiej w Siedliskach

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 21-06-2017 14:42
Przewiń do góry