Lipowa bez Sołtysa, a Skarbiszów z nowymi władzami

11 czerwca 2017 r. odbyły się dwa zebrania wiejskie poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej w Lipowej oraz w Skarbiszowie.

Na zebraniu w Lipowej nikt z obecnych mieszkańców nie wyraził zgody na kandydowanie, do głosowania nie doszło i nie wybrano reprezentantów wsi na kolejną kadencję. O terminie ponownych wyborów w Lipowej zdecyduje Rada Gminy Dąbrowa.

Natomiast w Skarbiszowie mieszkańcy wybrali władze sołectwa.

Nowo wybranym Sołtysem Skarbiszowa został Pan Jerzy Niedworok, a w skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:

  • Adam Faryniarz
  • Bogusława Niedworok
  • Ewa Sawicka
  • Elżbieta Nowotarska
  • Magdalena Mazur

Życzymy licznych sukcesów, dla dobra wsi, sołtysowi i nowej radzie sołeckiej.

Jednocześnie wyrażamy podziękowania ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich.

Pan Mateusz Brosławski w Lipowej sołtysuje 4 lata (od 16 czerwca 2013r. do 15 czerwca 2017r.), a Pani Jadwiga Zalovskyy w Skarbiszowie ponad 3 lata (od 27 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2017r.).

Spotkania prowadził i dbał o poprawny pod względem formalnym ich przebieg Pan Grzegorz Jeziorański kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrowa.

Wybory w Skarbiszowie Wybory w Skarbiszowie

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 13-06-2017 12:03
Przewiń do góry