Działki na sprzedaż

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach , dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00072130/0

Poz. 1
Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 51.906 zł brutto

Poz. 2

Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz. 3

Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz. 4

Działka nr 491/4 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz. 5

Działka nr 491/5 o pow. 0,0821 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 50.553 zł brutto

Poz. 6

Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 47.109 zł brutto

Poz. 7

Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Poz. 8

Działka nr 491/9o pow. 0,0846 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.152 zł brutto

Poz. 9

Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.152 zł brutto

Poz. 10

Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3– cena wywoławcza 52.029 zł brutto

Przetargi odbędą się w dniu 12 października 2011 

  • o godz. 9.00 dla działki opisanej pod pozycją 1,
  • o godz. 9.30 dla działki opisanej pod pozycją 2,
  • o godz. 10.00 dla działki opisanej pod pozycją 3,  
  • o godz. 10.30 dla działki opisanej pod pozycją 4,
  • o godz. 11.00 dla działki opisanej pod pozycją 5,  
  • o godz. 11.30 dla działki opisanej pod pozycją 6,
  • o godz. 12.00 dla działki opisanej pod pozycją 7,
  • o godz. 12.30 dla działki opisanej pod pozycją 8,
  • o godz. 13.00 dla działki opisanej pod pozycją 9,
  • o godz. 13.30 dla działki opisanej pod pozycją 10

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.


Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 7 października 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 7 października 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, przy drodze o nawierzchni gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej.

Gmina Dąbrowa dla ww. działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 58/09, 59/09,60/09,65/09,66/09,67/09,120/07,121/07, 122/07,123/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 02-09-2011 11:26
Przewiń do góry