KONKURSY „AKTYWNA WIEŚ” i „MOJA ZAGRODA” 2017

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa ogłasza konkursy: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda”. Nadrzędnym celem konkursu „Aktywna wieś” jest wyłonienie miejscowości z terenu gminy, w której mieszkańcy w największym stopniu angażują się w działania swojej miejscowości oraz dbają o jak najlepszy jej wizerunek. W przypadku konkursu „Moja zagroda” nagradzane będą posesje, wyróżniające się największymi walorami estetycznymi i przyrodniczymi.

W konkursach mogą wziąć udział mieszkańcy oraz sołectwa, z wyjątkiem laureatów I miejsc w danej kategorii w roku 2016. Na zwycięzców czekają nagrody: w konkursie „Aktywna wieś” odpowiednio 3, 2 i 1 tysiąc złotych (w postaci bonów zakupowych) za miejsce na podium, w konkursie „Moja zagroda” wartość nagród (bony zakupowe) to: 500, 400, 300 złotych (za miejsca 1-3) oraz 200 i 100 złotych w przypadku przyznania przez komisję konkursową wyróżnień.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona komisja na przełomie lipca i sierpnia. O terminie wizyty komisji konkursowej każdy uczestnik zostanie powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas dożynek gminno-parafialnych.

Regulaminy konkursów określa PDFZarządzenie nr SEK.0050.67.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie organizacji konkursów „Moja Zagroda” oraz „Aktywna Wieś” (735,57KB)

 

Dyrektor GOKiR

/-/ Zbigniew Janowski


 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 16-05-2017 11:52
Przewiń do góry