Sytuacja powodziowa w gminie Dąbrowa

Krótki raport o sytuacji powodziowej w gminie Dąbrowa na podstawie obserwacji dokonanych przez inspektora ds zarządzania kryzysowego - Jerzego Michalczyka (objazd gminy sobota -29 kwietnia od 16:00 i niedziela 30 kwietnia od 8.00) oraz wójta gminy (niedziela od 12:00)
Obecnie stan wody w Odrze na wodomierzu w Groszowicach wynosi 535 cm i biorąc pod uwagę ustanie opadów w Czechach oraz opadający stan wody w Odrze w Raciborzu- Miedonii, nie osiągnie w Opolu  stanu alarmowego czyli 600 cm. Kulminacja fali w Opolu i w naszej gminie nastąpi 1 maja i nie powinna przekroczyć 560 cm. Oznacza to brak zagrożenia powodziowego dla mieszkańców naszej gminy i ich dobytku.
Niestety, jak zwykle  wysoki stan Odry oraz Prószkówki powoduje rozlanie się wody na międzywale (Niewodniki, Otok, Żelazna). Najtrudniejsza sytuacja jest w Żelaznej przy ulicy Warszawskiej, gdzie woda rozlała się na pola i wejdzie w dwóch najniższych punktach na drogę (pozostało kila centymetrów - stan na godz. 13:00 - 30 kwietnia)
Na Prószkówce nie ma na razie cofki z Odry i wody znajdują się w korycie, ale są miejsca przed i zaraz za Niewodnikami, w których woda wystąpiła z brzegów i zalała pobliskie pola.
Urządzenia melioracji szczegółowej funkcjonują poprawnie, a rowy skutecznie odprowadzają wody z lokalnych opadów (podziękowania dla spółki wodnej), stąd trudna sytuacja związana jest tylko z Odrą i Prószkówką.

Data publikacji: 30-04-2017 16:51
Przewiń do góry