Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji z działalności gminnej biblioteki publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2016 r.
 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.
 6. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Zmiana uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-04-2017 10:38
Przewiń do góry