KOMUNIKAT. Uwaga hodowcy drobiu!

Przedstawiamy poniżej Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu w sprawie ptasiej grypy.

Z dniem 6 kwietnia 2017 roku zmiana rozporządzenia w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - rozporządzenie w  załączeniu.

Nadal nakazuje się:

a)  utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c)  utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników  wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)  przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich od-chodami,

e)  karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 

Pozdrawiam

Karolina Pomorska-Wypchło

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Wrocławska 170

45-836 Opole

Poland

77 457 50 10 wew. 166

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-04-2017 09:14
Przewiń do góry