Ogłoszenie dwóch wyników o otwartych konkursach ofert

I.

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Gminy Dąbrowa w 2017r. ogłoszonego 31 stycznia 2017r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2017 roku został:

Caritas Diecezji Opolskiej

45-010 Opole ul. Szpitalna 5a,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 150 000zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełniająca wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiła ww. organizacja, w związku z powyższym oferta ta zostały wybrana do realizacji powyższego zadania.

Dąbrowa, 2017-03-03

OR.524.1.2017

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja


II.

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa w 2017r. ogłoszonego 31 stycznia 2017r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2017 roku zostały

„Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56/110

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 5 000zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełniająca wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiła ww. organizacja, w związku z powyższym oferta ta zostały wybrana do realizacji powyższego zadania.

Dąbrowa, 2017-03-03

OR.524.2.2017

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 03-03-2017 10:05
Przewiń do góry