Sesja Rady Gminy Dąbrowa

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 4. Wyrażenie zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Ciepielowicach.
 5. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka.
 6. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa.
 7. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa.
 8. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa.
 9. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 10. Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
 11. Określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenie liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 12. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ Kazimierz Wojdyła

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-02-2017 08:36
Przewiń do góry