Sesja Rady Gminy

W dniu 18 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

      1)      Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji,

b)     stwierdzenie prawomocności obrad,

c)     przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

      2)      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

      3)      Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2010 rok.

      4)      Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2010/2011.

      5)      Wysokość opłat za wpis do rejestracji żłobków i klubów dziecięcych.

      6)      Zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gminnych przewozów   pasażerskich.

      7)      Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

      8)      Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

      9)      Interpelacje radnych.

    10)    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

    11)    Wolne wnioski i zapytania.

 

 

   PRZEWODNICZĄCY

 RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 17-08-2011 10:11
Przewiń do góry