Opole rozpoczęło pracę nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Opola uchwały Nr XXXVII/738/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola można znaleźć na stronie http://bip.um.opole.pl w zakładce obwieszczenia – 2017 – luty 2017.

Wnioski dotyczące studium mogą być składane do 31 marca 2017 r. w Biurze Urbanistycznym w Urzędzie Miasta Opole, Plac Wolności 7/8 (pokój nr 3 i 4, III piętro).

Zgodnie z załącznikiem graficznym, opracowanie nowego studium dotyczy terenu całego Opola, w tym także terenów, które do 1 stycznia 2017 roku należały administracyjnie do gminy Dąbrowa. Przypominamy, że tereny te miały aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa uchwalone przez Radę Gminy w dniu 10 lutego 2011r.  uchwałą Nr V/21/11.

Dlatego szczególnej uwadze, polecamy cały proces powstawania nowego studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta Opola:

  • mieszkańcom Wrzosek i Sławic (miejscowości gminy Dąbrowa znajdujących się obecnie w granicach administracyjnych miasta Opola),
  • mieszkańcom gminy Dąbrowa (a szczególnie miejscowości Karczów i Chróścina), którzy posiadają grunty na terenie „powiększonego Opola”,
  • mieszkańcom Sołectw gminy Dąbrowa bezpośrednio sąsiadujących z terenami, które są objęte sporządzeniem nowego studium miasta Opola.
Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 17-02-2017 13:16
Przewiń do góry