Ogłoszenie Wójta o sprzedaży nieruchomości w Naroku

MG.6840.1.1.2017                                                            
Dąbrowa, 13 stycznia  2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

 

VI przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00089705/4

Poz. 1 Działka nr 478/1 o pow. 0,1022 ha, z mapy 5

Poz. 2 Działka nr 478/2 o pow. 0,0948 ha, z mapy 5

Poz. 3 Działka nr 478/3 o pow. 0,0992 ha, z mapy 5

Poz. 4 Działka nr 478/6 o pow. 0,0997 ha, z mapy  5

Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  4 jest przedmiotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane  przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr  98/13, 99/13, 100/13, 101/13 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz wydzielenie drogi wewnętrznej.

Działki znajdują się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi  w 1997 roku.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniach : 19.06.2015 r., 13.11.2015 r., 19.02.2016 r., 20.05.2016 r., 21.10.2016 r.

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 26 000 zł, Poz.2 – 24 000 zł, Poz. 3 – 25 000 zł,

Poz. 4 – 25 000 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu  24 lutego 2017 r. Poz.1 o godz. 900, Poz. 2 o godz. 930, Poz.3     o godz. 1000, Poz. 4 o godz. 1030 w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

Poz. 1 – 2 600 zł, Poz. 2 – 2 400 zł, Poz. 3 – 2 500 zł, Poz. 4 – 2 500 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 20 lutego 2017 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa  z dniem  20 lutego 2017 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56  pokój 104 tel. 77 4641010 wew. 204.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 19-01-2017 13:02
Przewiń do góry