ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

Dąbrowa, 2017-01-05

BRG.0002.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 ze zm.), z w o ł u j ę  na dzień 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, sesję Rady Gminy Dąbrowa.

 

Proponowany porządek obrad:           

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Wybór przewodniczącego Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
  4. prezentacja kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
 3. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
 4. Wybór przedstawiciela do reprezentowania Gminy Dąbrowa w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”.
 5. Wolne wnioski i zapytania.

 

Otrzymują:

Radni:

Pan Karol Gregulec – Mechnice

Pan Alfred Biskup - Chróścina

Pan Ryszard Gonschior - Chróścina

Pan Mariusz Konopa - Ciepielowice

Pan Karol Widacha – Dąbrowa

Pan Andrzej Pośliński – Dąbrowa

Pan Leszek Koksanowicz – Karczów

Pan Robert Rutowicz – Skarbiszów

Pani Maria Rynkowska – Mechnice

Pani Maria Sikora – Narok

Pan Rafał Lyga – Niewodniki

Pan Kazimierz Wojdyła – Prądy

Pan Waldemar Prudlik – Żelazna

 

Niniejsze zawiadomienie zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

 

Administracja Gminy:

      Pan Marek Leja  – Wójt Gminy

      Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta

      Pan Rudolf Szymainda – Sekretarz Gminy

      Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy

      Pani Jolanta Kubów – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

      Pani Marzena Nowak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  i Przedszkoli w Dąbrowie

      Pan Zbigniew Janowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 11-01-2017 12:26
Przewiń do góry