Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.

Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie gminy oraz poniżej) należy składać w terminie do 10 lutego br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Dodatkowych Informacji udziela pracownik Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11) –  tel. 774641010 w. 111 lub 774641058.

PDF1_Zawiadomienie.pdf (244,56KB)
DOC2_Wniosek.doc (34,50KB)
DOC3_Ocena_stanu_i_możliwości_bezpiecznego_użytkowania_wyrobów_zawierających_azbest.doc (20,00KB)
DOC4_Oświadczenie_zgłoszenia_robót_lub_pozwolenie_na_budowę.doc (25,50KB)
DOC5_Oświadczenie_pomoc_de minimis.doc (38,00KB)
DOC6_Formularz_informacja_pomoc_de_minimis_rolnictwo_lub_rybołóstwo.doc (34,00KB)
XLS7_Formularz_informacja_pomoc_de_minimis.xls (141,00KB)
DOC8_Wzór_pełnomocnictwa.doc (23,50KB)
DOC9_Regulamin_konkursu.doc (44,00KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 09-01-2017 12:24
Przewiń do góry