Atrakcyjna działka pod zabudowę

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej:

Mechnice – ul. Aleja Róż , działka nr 693/225 z mapy 3 o pow. 0,0743 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00076324/5.

– cena wywoławcza 78 720 zł, w tym należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  9 września2011 r.  godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.


Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 5 września  2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 5 września 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Jest to działka niezabudowana, w kształcie regularnego prostokąta położona przy drodze gruntowej, na osiedlu domków jednorodzinnych. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : E, W, K. Działka znajduje się w terenach „MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Gmina Dąbrowa dla ww. działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel.77 4641010 wew. 114.


 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 03-08-2011 09:37
Przewiń do góry