Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Chróścinie

ZAWIADOMIENIE  O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Chróścina

Wójt Gminy Dąbrowa  wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach, serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 8 stycznia 2017 roku o godz. 16:00

remizie OSP w Chróścinie

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

ZEBRANIE WYBORCZE  obsługiwać i prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie z sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 03-01-2017 14:38
Przewiń do góry