Ogłoszenie Wójta o sprzedaży nieruchomości w Sokolnikach

MG.6840.1.7.2016                                                                    
Dąbrowa, 09  grudnia  2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

 

VI przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00072130/0

Poz. 1 Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3

Poz. 2 Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3

Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  2 jest przedmiotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości:

Działki w kształcie prostokąta, położone przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E, Ks.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 120/07, 121/07, o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz       z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniach : 12.06.2015 r., 15.10.2015 r., 25.03.2016 r., 24.06.2016 r., 23.09.2016 r.

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 30 900 zł,  Poz. 2 -  31 000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. Poz.1 o godz. 900, Poz. 2 o godz. 930,  w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,   49-120 Dąbrowa.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

Poz. 1 – 3090 zł,  Poz. 2 – 3100 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 16 stycznia 2017 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa  z dniem 16 stycznia 2017 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa pokój 104, tel.774641010  wew. 204.


Wójt Gminy Dąbrowa
    /-/ Marek Leja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-12-2016 10:29
Przewiń do góry