Deszczówka - kontrola

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
tel. 77 464 80 73   /   e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa

W związku z dużym napływem wody do sieciowych przepompowni  ścieków podczas opadów deszczu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie, zamierza przeprowadzić kontrolę mającą na celu stwierdzenie sposobu odprowadzania wód opadowych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o sprawdzenie i ewentualne uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie swoich posesji. Wszystkich mieszkańców, którzy odprowadzają deszczówkę do kanalizacji sanitarnej wzywamy do natychmiastowego trwałego rozłączenia instalacji.                                                                                                                   

Kontrola będzie przeprowadzona w każdej miejscowości od  20 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 9.1. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków  z dnia 7 czerwca 2001r  prawnie zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Ponadto zgodnie z art 28 punkt 4 i 4a, kto wprowadza bez umowy ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

                                                                            Prezes Zarządu ZGKiM sp. z o.o.  Prószków

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 14-11-2016 16:04
Przewiń do góry