Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w zakresie inwestycji przeciwpowodziowej_cześć II

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn."Przebudowa Polderu Żelazna" obejmującej obiekty: 

Wał Polderowy "Opole" 
Wał Polderowy "Sławice - Żelazna"
Wał polderowy zamykający "Żelazna"

Poniżej w dokumencie przedstawiony został wykaz nieruchomości:
1. rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas wału przeciwpowodziowego wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;
2. usytuowanych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych;
3. lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędne do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których stale ogranicza się sposób korzystania;
4. znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa wału przeciwpowodziowego, stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych w odniesieniu do których zostanie nałożony obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu: 
 

PDFWAŁ POLDEROWY.pdf (6,49MB)

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 18-10-2016 12:56
Przewiń do góry