Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w zakresie inwestycji przeciwpowodziowej_cześć I

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn."Przebudowa Polderu Żelazna" obejmującej obiekty:

część A - Wał Polderowy "Polder Żelazna"
część B - Pompownia Żelazna.

Poniżej w dokumencie przedstawiony został wykaz nieruchomości rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas wału przeciwpowodziowego wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi.

Poniżej w dokumencie przedstawiony został wykaz nieruchomości:
1. rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas wału przeciwpowodziowego wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;
2. usytuowanych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych;
3. lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędne do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których stale ogranicza się sposób korzystania;
4. znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa wału przeciwpowodziowego, stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych w odniesieniu do których zostanie nałożony obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. 

PDFWAŁ, POMPOWNIA.pdf (3,06MB)

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 18-10-2016 12:41
Przewiń do góry