Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VII nabór)

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy nr 204/2016/G-11/OZ-ZOA/D z dnia 14 lipca 2016 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa – VII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 205,18 zł. Kwota dotacji wyniosła 17 174,40 zł, z czego kwota 10 102,59 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 7 071,81 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 40,94 Mg ( 2729,00 m2 ).

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się sierpniu br. W projekcie wzięło udział 25 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 27 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 11 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Dąbrowa, warunki nowego naboru wniosków od mieszkańców będą znane w styczniu 2017 r.

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-10-2016 10:40
Przewiń do góry