Inne informacje - odpady

1. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

REMKOM, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów

 

2. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rok 2012
- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  161,13 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 12,44 %, 

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 52,77 %.

3. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - popularnie zwany "elektrośmieciami", pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa odbierany jest przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o. podczas zbiórki  odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rok 2013

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  114,4 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,7 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,33 %.

Rok 2014

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  113,14 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,42 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Rok 2015

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,08 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,11 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Rok 2016

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,03 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Rok 2017

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,39 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Gospodarka odpadami – podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Dąbrowa, wg stanu z dnia 29.11.2021 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

1.

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6m 94, 42-224 Częstochowa

2.

Strach i Synowie Sp. z o.o.

ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa

3.

Elkom Sp. z o.o.

ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola

4.

Remondis Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

5.

---

---

6.

_

---

7.

---

---

8.

---

---

9.

---

---

10.

---

---

11.

---

---

12.

---

---

13.

---

---

14.

---

---

15.

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. Oddział Nysa

ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-09-2016 10:04
Przewiń do góry