Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2015-2016.
 4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 5. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 12-09-2016 11:51
Przewiń do góry