Ogłoszenie Wójta o sprzedaży nieruchomości w Sokolnikach

MG.6840.1.5.2016                                                                      
Dąbrowa,  03 sierpnia  2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

 

V przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00072130/0

Poz. 1 Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3

Poz. 2 Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3

Poz. 3 Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3

Poz. 4 Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3

Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr 4  jest przedmiotem osobnego przetargu.

Opis nieruchomości:

Działki w kształcie prostokąta, położone przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E, Ks.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 58/09, 120/07, 121/07, 122/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza  - Poz. 1 – 30 900 zł,  Poz. 2 – 31 100 zł,  Poz. 3 – 31 100 zł, Poz. 4 – 31 000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września  2016 r. Poz.1 o godz. 900, Poz. 2 o godz. 930, Poz.3 o godz. 1000, Poz. 4 o godz. 1030 w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

Poz. 1 – 3090 zł, Poz. 2 – 3110 zł, Poz. 3 – 3110 zł, Poz. 4 – 3100 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 19 września 2016 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa  z dniem 19 września 2016 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa pokój 104 tel.  77 4641010.

 

 Wójt Gminy Dąbrowa
    /-/ Marek Leja

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 11-08-2016 08:36
Przewiń do góry