Komunikat dla użytkowników i dystrybutorów środków ochrony roślin

KOMUNIKAT

DLA UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r., zmieniającym załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/205 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 1), określono nowe (niższe niż dotychczas) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) chloropiryfosu w stosunku do niektórych upraw.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 10 sierpnia 2016 roku, wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

W Polsce obniżenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnej chloropiryfos, skutkujące ograniczeniem użycia, dotyczy następujących upraw:

Uprawa

Dotychczasowy poziom NDP dla chloropiryfosu

Nowy poziom NDP dla chloropiryfosu

Ziemniaki

0,05 mg/kg

0,01 mg/kg

Jabłonie

0,5 mg/kg

0,01 mg/kg

Buraki cukrowe

0,2 mg/kg

0,05 mg/kg

Kapusta głowiasta biała

1 mg/kg

0,01 mg/kg

W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło postępowania administracyjne, w ramach których ograniczono zakres stosowania środków ochrony roślin, w skład których wchodzi m.in. ww. substancja czynna, co skutkuje zmianą etykiet poniżej wskazanych środków ochrony roślin:

-        Cyren 480 EC 

-        Pyrinex 480 EC

-        Dursban 480 EC

-        Nurelle D 550 EC

-        Jetban 480 EC

-        Klon Max 550 EC

-        Klon 480 EC

-        Troll 550 EC

-        Kloń 48 EC

-        Cyperpiprifos 550 EC

-        Owadofos Extra 480 EC

-        Chlorop – Pro 480 EC

-        Pyrinex Supreme 262 ZW

-        Rook 480 EC

-        Pyrisimex 480 EC

-        Dursban Delta 200 CS

Informujemy, że ww. środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu z etykietą, która nie uwzględnia opisanych ograniczeń w stosowaniu, nie mogą być w sprzedaży i dystrybucji od dnia 10 sierpnia 2016 roku. Środki te mogą być jednak przeetykietowane.

Powyższe oznacza, że od dnia 10 sierpnia 2016 roku w obrocie mogą znajdować się wyłącznie ww. środki ochrony roślin, których etykieta została zmieniona i uwzględnia ograniczenia w stosowaniu, wprowadzone na skutek wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r.

 

w/z OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W OPOLU

LUCYNA PAWŁOWICZ

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 06-07-2016 09:31
Przewiń do góry