Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 7 lipca 2011 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    
1) Sprawy regulaminowe:
     a) otwarcie sesji,
     b) stwierdzenie prawomocności obrad,
     c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3) Informacja z działalności remiz OSP.
4) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2010 r.
5) Nadanie nazwy ulicy we Wrzoskach.
6) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
7) Przyjęcie i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
8) Warunki funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie.
9) Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
10) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu.
11) Zmiana budżetu gminy.
12) Odwołanie Skarbnika Gminy Dąbrowa.
13) Powołanie Skarbnika Gminy Dąbrowa.
14) Interpelacje radnych.
15) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
16) Wolne wnioski i zapytania.


PRZEWODNICZĄCY
      RADY GMINY DĄBROWA 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-07-2011 09:01
Przewiń do góry