Mechnice

tytul.jpeg

Mechnice to wieś silnie przekształcona procesami urbanistycznymi. Zabudową łączy się z Chróściną i Żerkowicami (gm. Komprachcice). Przy drodze do Opola znajduje się przysiółek Turzak. Przeważa funkcja mieszkaniowa z zachowanymi elementami funkcji rolniczej. Silnie związana z położonym w odległości 7 km Opolem, z którym łączy ją komunikacja autobusowa. Jej powierzchnia wynosi 439 ha.

Sołtys:

Pani Teresa KOWOLIK - kadencja od 05.05.2023 r. do 04.05.2027 r.

Skład Rady Sołeckiej:

1. Edmund Hullin
2. Robert Jendryschik
3. Henryk Niedziela
4. Melania Polednia
5. Waldemar Seifert


Radni Gminy Dąbrowa

Kadencja 2024-2029
Piotr Labusga
Maria Rynkowska

Kadencja 2018-2023
Karol Gregulec
Maria Rynkowska

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry