Wyjaśnienie

Na konferencji prasowej w dniu 9 czerwca, związanej ze skargą gmin (w tym naszej) do pani Premier Beaty Szydło na opinię Wojewody w sprawie wniosku o powiększenie Opola kosztem gmin ościennych, pan Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski stwierdził, że skarga jest pełna kłamstw i manipulacji. Jako przykład podał gminę Dąbrowa, która skargę rzekomo oparła na danych finansowych innej gminy.
Wyjaśniamy więc:
Wszystkie dane ekonomiczne: wielkości budżetu, straty w podatkach, wielkości zadłużenia pochodzące z naszych dokumentów, a podane w skardze są prawdziwe i dotyczą naszej gminy Dąbrowa (woj. opolskie) a nie jak sugeruje prezydent naszej partnerskiej gminy z województwa kujawsko-pomorskiego. Na trzydziestu pięciu stronach skargi znalazł się 1 (słownie: jeden) błąd. Przytoczony przez nas wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) powinien wynosić 1393 zł a nie jak podano w skardze 1369 zł. Powstał na skutek błędnego przepisania tej liczby z dokumentu ministerialnego, w którym znalazły się oczywiście bardzo podobne wartości (różnica 24 zł) dla obu gmin Dąbrowa. Wskaźnik ten nie ma najmniejszego wpływu na analizy finansowe i wielkość strat które powstaną w gminie Dąbrowa po zmianie granic, również z tego powodu, że ten wskaźnik jest już wartością historyczną, bo opartą na danych z 2014 roku.
Wykorzystanie tej jednej pomyłki do dyskredytowania całego opracowania oraz wprowadzanie opinii publicznej w błąd, że w skardze posłużyliśmy się generalnie danymi ekonomicznymi innej gminy jest całkowicie nieuprawnione i tak na prawdę stosując nomenklaturę pana prezydenta "stanowi próbę manipulacji"

Data publikacji: 10-06-2016 09:49
Przewiń do góry