Atrakcyjne działki pod zabudowę.

 

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych :

Poz. 1

Skarbiszów - działka nr 288/10 o pow. 0,2400 ha, z mapy 3, dla której Sąd Rejonowy
w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00063289/3 – cena wywoławcza 54.600 zł netto.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2011  o godz. 10.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 11 lipca 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 11 lipca 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Jest to działka niezabudowana, położona przy drodze gruntowej, w kształcie regularnego prostokąta, położona nieopodal centrum wsi- Kościoła,w bezpośrednim sąsiedztwie  domków jednorodzinnych oraz działek użytkowanych jako grunty rolne.

Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 124/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

Poz. 2

Chróścina ul. Nowowiejska - działka nr 311/8 o pow. 0,0914 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza 68.650 zł brutto

Poz. 3

Chróścina ul. Nowowiejska - działka nr 312/8 o pow. 0,0737 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza 64.050 zł brutto

dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00119412/3

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2011  o godz. 11.00 w przypadku działki opisanej w pozycji nr 2 i ogodz. 11.20 w przypadku działki opisanej w pozycji nr 3, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 11 lipca 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 11 lipca 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki niezabudowane , położone w pobliżu Parku, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną, gruntów użytkowanych jako ogródki działkowe. Działka nr 311/8 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nr 312/8 jest w kształcie prostokąta. Działki położone są przy drodze gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do drogi o nawierzchni asfaltowej.


Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 92/06, 93/06 o warunkach zabudowy ustalające warunki  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dobudowanym garażem, wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

 

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych :

Poz. 1

Dąbrowa, ul. Stokrotki - działka nr 215/6 o pow. 0,1025 ha, z mapy 2– cena wywoławcza 60.000 zł netto

Poz. 2

Dąbrowa, ul. Stokrotki - działka nr 215/7 o pow. 0,1025 ha, z mapy 2– cena wywoławcza 60.000 zł netto

Poz. 3

Dąbrowa, ul. Stokrotki - działka nr 215/8 o pow. 0,1090 ha, z mapy 2– cena wywoławcza 65.000 zł netto

Poz. 4

Dąbrowa, ul. Stokrotki - działka nr 215/9 o pow. 0,1082 ha, z mapy 2– cena wywoławcza 64.000 zł netto

dla której Sąd Rejonowyw Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00076461/7.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca o godz. 9.00 w przypadku działki opisanej w pozycji nr 1, o godz. 9.20 w przypadku działki opisanej w pozycji nr 2, godz. 9.40 w przypadku działki opisanej w pozycji nr 3, o godz. 10.00 w przypadku działki opisanej w pozycji nr 4, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr 72 8863 1019 1101 0000 0026 0003 do dnia 18 lipca 2011 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 18 lipca 2011 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki niezabudowane, przylegające do siebie, w kształcie prostokąta, położone na obrzeżu wsi, w sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gruntów użytkowanych rolniczo. Znajdują się przy drodze gruntowej równoległej do ulicy Sztonyka i prostopadłej do ulicy Polnej.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 31/09, 32/09, 33/09 i 50/09 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 114.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-06-2011 11:52
Przewiń do góry