Projekt miejscowego planu Karczów - Wrzoski

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia 2016r. do 18 maja 2016 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko informuje się, że ww. dokumenty (wraz z pełną treścią obwieszczenia o wyłożeniu) zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa na stronie internetowej: http://bip.gminadabrowa.pl w zakładce: PROJEKT PLANU z 2016 r. (Karczów – Wrzoski).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa, w sali nr 106, o godz. 15:00.

Uwagi można składać do dnia 2 czerwca 2016 r.

Przekierowanie do strony w BIP >>

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 18-04-2016 08:00
Przewiń do góry