Warsztaty z zakresu zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza na warsztaty z zakresu zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny". 

Zgłoszenia mogą dokonać grupy nieformalne, podmioty/organizacje posiadające osobowość prawną lub gminy tj: 

Grupy odnowy wsi,
Stowarzyszenia odnowy wsi i inne organizacje pozarządowe działające na danym obszarze,
Urzędy gmin.

Przedstawiciele danego sołectwa mogą się zgłosić wyłącznie do udziału w jednym, wybranym przez siebie warsztacie. 

Ważne terminy:

  • Nabór uczestników na warsztaty do 8 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
  • Wybór uczestników do 22 kwietnia 2016 r. 
  • Na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce dotyczącej projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" umieszczona zostanie lista sołectw, których przedstawiciele zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach.

Przeprowadzenie warsztatów: 
Warsztat 1 „Przestrzeń wokół nas" - kwiecień, maj 2016r. 
Warsztat 2 „Sady jako element kształtowania krajobrazu wsi" - kwiecień, maj 2016r. 
Warsztat 3 „Woda w przestrzeni wiejskiej" - maj, czerwiec 2016
Warsztat 4 „Cenne zasoby przyrodnicze występujące na wsi" - maj, czerwiec 2016r. 
Spotkanie „Jak kształtować wieś z poszanowaniem otaczającej przyrody" - spotkanie podsumowujące zrealizowane warsztaty z prezentacją opracowanych koncepcji - ostatni tydzień czerwca 2016r. 

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi mieszkańców wsi na potrzebę ochrony przyrody, rodzimych gatunków roślin, obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, aby w ten sposób ocalić dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny. Przed mieszkańcami opolskich wsi postawione zostanie zatem kolejne wyzwanie - ochrony otaczającego środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności przyrodniczej. Efekty prowadzonych warsztatów mają zostać zobrazowane w postaci projektu koncepcji urządzenia terenu zgodnej z tradycją i poszanowaniem przyrody. 

więcej szczegółów: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=278

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Katarzyna Gołębiowska-Jarek tel. 77 464 1010 wew. 202

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-03-2016 09:42
Przewiń do góry