Zmiana administratora kanalizacji sanitarnej

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.04.2016r. zostanie zakończona obsługa Odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków w miejscowościach Dąbrowa, Chróścina, Ciepielowice, Karczów, Sławice, Mechnice, Wrzoski, Sokolniki, Żelazna. Zadania związane z odbiorem i rozliczeniem ścieków, a także eksploatacją sieci kanalizacyjnej od dnia 01.05.2016 r. przejmie Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Prószkowie, która zawrze z mieszkańcami stosowne umowy w tym zakresie.

Wobec powyższego w miesiącu kwietniu 2016 r. nastąpi końcowe rozliczenie ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Bieżące rozliczenie dla mieszkańców miejscowości Dąbrowa, Chróścina, Ciepielowice, Żelazna zostanie przeniesione z miesiąca marca 2016 r. na miesiąc kwiecień 2016r.

Przedstawiciele Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie dostarczą mieszkańcom porozumienie w sprawie rozwiązania dotychczasowych umów. Prosimy o podpisanie porozumień i ich zwrot pracownikom ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie.

 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zarząd Spółki

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp.  z o.o.

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 24-03-2016 16:48
Przewiń do góry