Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2016r. ogłoszonego 5 stycznia 2016r.

 

Wykonawcami zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2016 roku zostali:

1. Opolski Klub Taekwon-do

45-765 Opole ul. Skłodowskiej-Curie 40

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7 500 zł

2. Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa

49-120 Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 2C

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł

3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 167 500 zł.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferty spełniające wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiły ww. organizacje, w związku z powyższym oferty te zostały wybrane do realizacji powyższego zadania.

Dąbrowa, 2016-03-07

OR.524.3.2016

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 07-03-2016 14:35
Przewiń do góry