Program „Rodzina 500+”

Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina 500+”. W Gminie Dąbrowa  za realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ), będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do 01.07.2016r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy – czyli od 01.04.2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków, następuje w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenie wniosku (! Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia urodzenie dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia). Osoby, które złożą wnioski po 01.07.2016 roku, nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich:

  • Chróścina  - 19.04.2016 r. w godzinach:  15:00 – 17:00,
  • Żelazna -  18.04.2016 r. w godzinach: 15:17:00,
  • Narok – 20.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
  • Sławice – 22.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
  • Karczów – 25.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00,
  • Prądy. -26.04.2016 r. w godzinach: 15:00-17:00.

Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakłada możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną, pocztową.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobrać we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa, w Urzędzie Gminy w biurze podawczym, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz ze strony internetowej www.500plusopolskie.pl

Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie tel. 77 464-17-78, http://www.dabrowa.opsinfo.pl/

500plus.jpeg

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 04-03-2016 13:07
Przewiń do góry