Wynik konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa

Protokół Gminnego Zespołu ds. konsultacji sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa i  jego włączeniu do Miasta Opola

Obliczenia wyników konsultacji dokonał Gminny Zespól ds. konsultacji powołany zarządzeniem nr SEK.0050.10.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lutego 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa. Skład Zespołu :

  1. przewodniczący Rudolf Szymainda Sekretarz Gminy Dąbrowa,
  2. zastępca przewodniczącego Grzegorz Jeziorański kierownik referatu organizacyjnego Urzędu,
  3. członek Aneta Zdero kierownik USC w Dąbrowie,
  4. członek Jerzy Michalczyk inspektor Urzędu,
  5. członek Katarzyna Dworczak inspektor Urzędu.

Ustalenia :

1.W dniach od 15 lutego 2016 roku do 25 lutego 2016 r. przeprowadzono konsultację społeczną w sprawie  zmiany granicy Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i włączeniu go do Miasta Opola, które miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: ,, Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu do Miasta Opola?'', poprzez umieszczenie w odpowiedniej rubryce: ,,Jestem przeciw'', ,,Jestem za'',  ,,Wstrzymuję się'' znaku X.

Nadto obowiązkiem ankietowanego było wpisanie imienia i nazwiska, nazwy sołectwa w którym mieszka i złożenie podpisu na ankiecie konsultacyjnej. Warunki ważności głosu umieszczono w treści ankiety.

Tajność głosowania mieszkańcom  zapewniono przez możliwość  osobistego oddania głosu bezpośrednio do zabezpieczonej urny w określonych zarządzeniem Wójta miejscach lub przekazanie skanu ankiety ma mail : .

Członkowie Gminnego Zespołu ds. konsultacji zostali zobowiązani do bezwzględnego zachowania w tajemnicy preferencji osobistych ankietowanych przy  ustalaniu wyników konsultacji.

2. W dniu 26 lutego 2016 roku zebrano urny od sołeckich zespołów ds. konsultacji.

3. Ustalenie wyników głosowania nastąpiło dnia 26 lutego 2016 roku wobec pełnego składu Gminnego Zespołu ds. konsultacji. Ustalanie wyników rozpoczęto od godz. 9.30 i trwało do  godz. 14.oo tego samego dnia.

4. Gminny Zespół ds. konsultacji powołany przez Wójta Gminy Dąbrowa, ustalił następujące wyniki konsultacji, a mianowicie :

 

Sołectwo Chróścina:

1) w konsultacjach wzięło udział 649 osób,  suma głosów ważnych – 636;

2) 624 mieszkańców ( tj. 98,1 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;                          

3) 9 mieszkańców ( tj. 1,4 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;    

4) 3 mieszańców ( tj. 0,5 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 13 szt.

 

Sołectwo Ciepielowice:

1) w konsultacjach wzięło udział 260 osób, suma głosów ważnych – 257;

2) 250 mieszkańców ( tj. 97,3 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;                          

3) 5 mieszkańców ( tj. 2,0 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 2 mieszańców ( tj. 0,7 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 3 szt.

 

Sołectwo Dąbrowa:

1) w  konsultacjach wzięło udział 804  osób, suma głosów ważnych – 787;

2) 759 mieszkańców ( tj. 96,4 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;                         

3) 24 mieszkańców ( tj. 3,1 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 4 mieszańców ( tj. 0,5 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 17 szt.

 

Sołectwo Karczów:

1)  w konsultacjach wzięło udział 310 osób, suma głosów ważnych- 288;

2) 274 mieszkańców ( tj. 95,1 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 12 mieszkańców ( tj.4,2 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 2 mieszańców ( tj. 0,7 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 22 szt.

 

Sołectwo Lipowa:

1) w konsultacjach wzięło udział  124 osób, suma głosów ważnych – 120;

2) 119 mieszkańców ( tj. 99,2 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 1 mieszkaniec ( tj. 0,8 % głosów ważnych) głosował za proponowaną zmianą granic;

4) 0 mieszańców ( tj. 0 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 4 szt.

 

Sołectwo Mechnice :

1) w konsultacjach wzięło udział 626 osób, suma głosów ważnych – 584;

2) 562 mieszkańców ( tj. 96,2 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 15 mieszkańców ( tj. 2,6 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 7 mieszańców ( tj. 1,2 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 42 szt.

 

Sołectwo Narok:

1) w konsultacjach wzięło udział 456 osób, suma głosów ważnych - 423;

2) 399 mieszkańców ( tj. 94,3 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 6 mieszkańców ( tj. 1,4 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 18 mieszańców ( tj. 4,3 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 33 szt.

Sołectwo Niewodniki:

1) w konsultacjach wzięło udział 201 osób, suma głosów ważnych – 201;

2) 188 mieszkańców ( tj. 93,5 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 9 mieszkańców ( tj. 4,5 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 4  mieszańców ( tj. 2,0 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 0 szt.

 

Sołectwo Nowa Jamka:

1) w konsultacjach wzięło udział 107 osób, suma głosów ważnych - 103;

2)) 99 mieszkańców ( tj. 96,1 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3)  4 mieszkańców ( tj. 3,9 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4)  0 mieszańców ( tj. 0 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 4 szt.

 

Sołectwo Prądy:

1) w konsultacjach wzięło udział  221 osób, suma głosów ważnych – 217;

2) 213 mieszkańców ( tj. 98,2 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 3 mieszkańców ( tj. 1,4 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 1 mieszkaniec ( tj. 0,4 % głosów ważnych) wstrzymał się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 4 szt.

 

Sołectwo Siedliska:

1) w konsultacjach wzięło udział 74 osób, suma głosów ważnych – 69;

2) 64 mieszkańców ( tj. 92,7 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;                          

3) 1 mieszkaniec  ( tj. 1,5 % głosów ważnych) głosował za proponowaną zmianą granic;

4)  4 mieszańców ( tj. 5,8 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 5 szt.

 

Sołectwo Skarbiszów:

1) w konsultacjach wzięło udział  124 osób, suma głosów ważnych – 118;

2) 115 mieszkańców ( tj. 97,5 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 2 mieszkańców ( tj. 1,7 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 1 mieszkaniec ( tj. 0,8 % głosów ważnych) wstrzymał się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 6 szt.

 

Sołectwo Sławice:

1) w konsultacjach wzięło udział 563 osób, suma głosów ważnych – 538;

2) 498 mieszkańców ( tj. 92,6 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 24 mieszkańców ( tj. 4,4 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 16 mieszańców ( tj. 3,0 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 25 szt.

 

Sołectwo Wrzoski:

1) w konsultacjach wzięło udział  377 osób, suma głosów ważnych – 376;

2) 359 mieszkańców ( tj. 95,5 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3) 14 mieszkańców ( tj. 3,7% głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 3 mieszańców ( tj. 0,8 % głosów ważnych) wstrzymało się od głosu;

5) ilość ankiet nieważnych - 1 szt.

 

Sołectwo Żelazna:

1) w konsultacjach wzięło udział 294 osób, suma głosów ważnych – 284;

2)  276 mieszkańców ( tj.  97,2% głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmianie granic;

3)  7 mieszkańców ( tj. 2,5 % głosów ważnych) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4)  1 mieszkaniec ( tj. 0,3 % głosów ważnych) wstrzymał się od głosu;

5)  ilość ankiet nieważnych - 10 szt.

 

5. Wyniki ogólne konsultacji na terenie Gminy Dąbrowa, są następujące:

1) w konsultacjach wzięło udział 5190 osób, suma głosów ważnych – 5001;

2) 4799 mieszkańców ( tj. 96 % głosów ważnych) głosowało przeciw proponowanej zmiany granic;

3) 136 mieszkańców ( tj. 2,7 % głosów ważnych ) głosowało za proponowaną zmianą granic;

4) 66 mieszkańców ( tj. 1,3 % głosów ważnych ) wstrzymało się od głosu;

5)ilość ankiet nieważnych - 189 szt.

 

6. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla Rady Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dąbrowa oraz  do akt sprawy.

 

7. Podpisy członków Gminnego Zespołu ds. konsultacji :

Rudolf Szymainda Sekretarz Gminy Dąbrowa

Grzegorz Jeziorański kier. ref. organizacyjnego Urzędu

Aneta Zdero kierownik USC w Dąbrowie

Jerzy Michalczyk inspektor Urzędu

Katarzyna Dworczak inspektor Urzędu 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 29-02-2016 13:23
Przewiń do góry